C A S E

 

Hjemmeside med fokus på målgruppe


Kunde: Elsass Fonden
Materiale: Hjemmeside, årsrapport, foldere
Elsass Fonden arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker med CP og deres pårørende


Elsass Fonden er en privat erhvervsdrivende fond, der gennem forskning, udvikling, aktiviteter og støtte til projekter og til det enkelte menneske sigter mod at styrke selvstændighed og uafhængighed for menneskers med CP. Medindflydelse og en aktiv tilværelse er faktorer der er medvirkende til at opnå en god livskvalitet. Elsass Fonden arbejder inden for en bred vifte af indsats- og fokusområder såsom krop, hjerne, ernæring, deltagelse og aktivitet for at finde det fulde potentiale frem hos mennesker med CP.

 

Elsassfonden Hjemmeside
Hjemmeside med fokus på målgruppe med fysiske og kognitive handicap

Elsass Fonden havde brug for et enkelt, intuitivt og brugervenligt website, som skulle være en hjælp til at få målgruppens behov for information og videnssøgning dækket.

Baseret på viden om målgruppen og gennem en UX undersøgelse udviklede vi et website, der havde fokus på et overskueligt, responsivt design med mulighed for at zoome ind på de forskellige elementer, og hvor vigtigheden af ikon- og knapstørrelser, der gør det nemmere for brugeren at klikke de rigtige steder, er tænkt med i designet.

Siden er udviklet med en kategoriseret nyhedshåndtering, og siden er integreret med eventhåndteringssystemet Planorama til visning og håndtering af aktiviteter.

Se Elsass Fondens hjemmeside her
Arther Fysioterapi
Arthur Gaastativ
Design med et klassisk udtryk


Efter arbejdet med hjemmesiden fik vi muligheden for at give Elsass Fondens årsskrift en grafisk opstrammer dog med med respekt for fondens klassiske udtryk og designprofil.

Sidenhen har vi arbejdet med alle fondens udgivelser i form af brochurer, pjecer, PowerPoints, dialogspil og senest har vi udfordret den klassiske stil med illustrationer til en folder om træthed, der giver konkrete ideer til, hvordan mennesker med CP kan mindske oplevelsen af træthed i deres hverdag.

 

Aarsskrift 2021
Illustration Dagbog
Elsass Træthedsfolder Side 10 11
Kvinde Og Mand
Elsass Fonden Huset
Generel Folder
Kvinde Med CP